Imago

2007

brass, rubber 

78 x 110 x 50 cm

photo: Gianmaria Giorgi